De Stichting Zaans Schoon is op 22 maart 1974 opgericht.

 

Doelstelling: Bevordering, bescherming en documentatie van de Zaanse bouwtraditie, de landschappelijke, stedenbouwkundige en culturele rijkdom. 

Beleidsplan: 

De stichting kent geen lange termijn-beleidsplan, maar werkt in activiteiten en ideologie nauw samen met haar zusterorganisatie Vereniging Zaans Erfgoed. Zij trachten haar doelen te bereiken door:

  • Het onderkennen en signaleren van problemen die de rijkdom en schoonheid zoals in de doelstelling omschreven, bedreigen of kunnen bedreigen.
  • Het uitlokken, bevorderen en nemen of doen nemen van maatregelen, die oplossing van deze problemen in de geest van de doelstelling ten goede komen.
  • Het onderhouden van contacten met de overheid en met andere instanties op het gebied van haar doelstelling.
  • Het stimuleren en uitgeven van publicaties.
  • Het uitvoeren en doen uitvoeren van studies op het gebied van haar doelstelling
  • Bouw- en beheersactiviteiten zijn statutair gedelegeerd aan de Stichting Frans Mars.