De Stichting Zaans Schoon is op 22 maart 1974 opgericht met als doel de bevordering, bescherming en beschrijving van de landschappelijke, stedenbouwkundige en culturele rijkdom en schoonheid van de Zaanstreek.

 

De stichting werkt aan die doelstelling door:

  • het uitvoeren en doen uitvoeren van studies op het gebied van haar doelstelling
  • het onderkennen en signaleren van problemen die die rijkdom en schoonheid bedreigen of kunnen bedreigen
  • het uitlokken, bevorderen, nemen of doen nemen van maatregelen die dergelijke problemen oplossen
  • het onderhouden van contacten met de overheid en met andere instanties op het gebied van haar doelstelling
  • het uitgeven van publicaties
  • alle andere middelen, die bevorderlijk zijn voor het voor de verwezenlijking van de doelstelling