ANBI

De Stichting Zaans Schoon is door de belastingdienst erkend als een Culturele  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aan de stichting fiscaal aantrekkelijk, zoals geregeld in de GeefwetU kunt uw gift voor 125% aftrekken van de belastingen.

Aangezien de stichting geen ledenbijdrage of andere inkomsten heeft zijn giften belangrijk. Dit om te kunnen werken aan het doel:

de landschappelijke, stedebouwkundige en culturele rijkdom en schoonheid van de Zaanstreek te bevorderen, te beschermen en te beschrijven.

 

Gegevens ANBI-status :

Naam: Stichting Zaans Schoon

KVK-nummer: 41231017

Fiscaal nummer: 8156 02 352

Secretariaatsadres: Winnie de Wit, Marskamp 19, 1566 GE Assendelft

Bestuur:

Piet Oudega, voorzitter

Winnie de Wit, secretaris

Jos Bezuijen, penningmeester

René Prins, tweede penningmeester

Jan Piet Bloem

Jan-Derk Koudijs

Doelstelling: Bevordering, bescherming en documentatie van de landschappelijke, stedenbouwkundige en culturele rijkdom. Beleidsplan: de stichting kent geen beleidsplan, maar tracht haar doel te bereiken door:

  • Het onderkennen en signaleren van problemen die de rijkdom en schoonheid als in de doelstelling omschreven, bedreigen of kunnen bedreigen
  • Het uitlokken, bevorderen en nemen of doen nemen van maatregelen, die oplossing van deze problemen in de geest van de doelstelling ten goede komen
  • Het onderhouden van contacten met de overheid en met andere instanties op het gebied van haar doelstelling
  • Het uitgeven van publicaties
  • Het uitvoeren en doen uitvoeren van studies op het gebied van haar doelstelling

Beloningsbeleid: de bestuursleden en leden van werkgroepen zijn vrijwilligers. Gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Verslag van de activiteiten: op de site wordt verslag uitgebracht over de activiteiten. Het eerste digitale jaarverslag zal in 2014 verschijnen.

Financiële verantwoording: 2012 en 2013.