ANBI

De Stichting Zaans Schoon is door de belastingdienst erkend als een Culturele  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aan de stichting fiscaal aantrekkelijk, zoals geregeld in de GeefwetU kunt uw gift voor 125% aftrekken van de belastingen.

Aangezien de stichting geen ledenbijdrage of andere inkomsten heeft zijn giften belangrijk. Dit om te kunnen werken aan het doel:

de landschappelijke, stedebouwkundige en culturele rijkdom en schoonheid van de Zaanstreek te bevorderen, te beschermen en te beschrijven.

 

Gegevens ANBI-status :

Naam: Stichting Zaans Schoon

KVK-nummer: 41231017

Fiscaal nummer: 8156 02 352

Secretariaatsadres: Winnie de Wit, Marskamp 19, 1566 GE Assendelft

Bestuur:

Jan Piet Bloem, voorzitter

Winnie de Wit, secretaris

Jos Bezuijen, penningmeester

René Prins, tweede penningmeester

Cees Hooyschuur

Paul Carree

Doelstelling: Bevordering, bescherming en documentatie van de Zaanse bouwtraditie, de landschappelijke, stedenbouwkundige en culturele rijkdom. 

Beleidsplan: 

De stichting kent geen lange termijn-beleidsplan, maar werkt in activiteiten en ideologie nauw samen met haar zusterorganisatie Vereniging Zaans Erfgoed. Zij trachten haar doelen te bereiken door:

  • Het onderkennen en signaleren van problemen die de rijkdom en schoonheid zoals in de doelstelling omschreven, bedreigen of kunnen bedreigen.
  • Het uitlokken, bevorderen en nemen of doen nemen van maatregelen, die oplossing van deze problemen in de geest van de doelstelling ten goede komen.
  • Het onderhouden van contacten met de overheid en met andere instanties op het gebied van haar doelstelling.
  • Het stimuleren en uitgeven van publicaties.
  • Het uitvoeren en doen uitvoeren van studies op het gebied van haar doelstelling
  • Bouw- en beheersactiviteiten zijn statutair gedelegeerd aan de Stichting Frans Mars.

Beloningsbeleid: 

De bestuursleden en leden van werkgroepen zijn vrijwilligers. Gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Verslag van de activiteiten: 

Op de website wordt via de jaarverslagen verslag uitgebracht over de activiteiten. De laatste en voorgaande jaarverslagen zijn hier te vinden.

Financiële verslaglegging: 

Op de website zijn de jaarrekeningen van voorgaande jaren in de jaarverslagen  in te zien.